Z czego zbudowany jest schron?

Ściany i strop

Konstrukcja schronu przydomowego zgodnie z „Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne” według Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju wykonana jest z wysokowytrzymałego żelbetu o grubości 40 cm. Pozwala to na sklasyfikowanie budowli ochronnej pod względem wytrzymałościowym jako schronu klasy P i uzyskanie odporności na nadciśnienie powietrznej fali uderzeniowej o sile 30 000 Pa oraz na zapewnienie współczynnika osłabienia promieniowania przenikliwego z opadu radioaktywnego K=100.

W celu dostosowania produktu do wymagań klienta, do jego warunków finansowych oraz celem zrealizowania jego indywidualnych potrzeb, istnieje możliwość zmiany grubości ścian i stropu. Dla bardziej wymagających oferujemy wykonanie wzmocnionej konstrukcji, która jest w stanie wytrzymać nadciśnienie fali powietrznej o sile 100 000 Pa przyłożonej do ścian oraz stropu. Obrazując to, schron przydomowy jest w stanie wytrzymać uderzenie fali powietrznej wywołanej wybuchem bomby atomowej o mocy 15 000 ton (Hiroszima) w odległości 850 m. od budowli ochronnej. W tym czasie w promieniu ok. 5000 m większość budynków została by zniszczona. Natychmiast po wybuchu powstała by kula ognia o promieniu ok. 1500 m, która przekształciła by się w grzyb atomowy. Wybuch spowodował by powstanie ogromnej dziury w ziemi o średnicy dochodzącej do 1000 m. 

W porozumieniu z klientem oferujemy opcję wykonania budowli ochronnej wykonanej z wysokowytrzymałego żelbetu o grubości ścian i stropu 25 cm, zapewniającej bezpieczne ukrycie, ochronę przed odłamkami bomb i pocisków, ochronę przed zagruzowaniem oraz ogniem broni małokalibrowej.

Drzwi

W budowli ochronnej montowane są stalowe drzwi pancerne o odporności na włamanie klasy I i masie 220 kg. Tego rodzaju drzwi stosowane są w skarbcach. Dzięki wytrzymałej konstrukcji i wysokiej masie zapewniają solidną odporność oraz zabezpieczenie dla osób i przechowywanych w schronie przedmiotów. Opcjonalnie jest możliwość zastosowania drzwi pancernych o stalowej ramie wypełnionej betonem. W takim połączeniu masa tych drzwi dochodzi do 750 kg, a ich odporność na włamanie wzrasta do klasy III.

Systemy awaryjne

Dodatkowe wyposażenie budowli ochronnej w system UPS bądź agregat oraz dostęp do wody z indywidualnego zbiornika i odpływ nieczystości, sprawi że w budowli ochronnej można przetrwać w ukryciu przez długi czas i ochronić się przed zagrożeniami naszej epoki.

System wentylacji

System wentylacji jest niezbędny w utrzymaniu prawidłowej cyrkulacji powietrza, dostarcza on czyste powietrze i usuwa zużyte. Przy dodatkowym zastosowaniu filtrowentylacji budowla ochronna jest zabezpieczona przed przenikaniem skażonego powietrza do wewnątrz oraz umożliwia przebywanie w schronie założonej liczbie osób w warunkach skażenia atmosfery zewnętrznej.

* Na życzenie klienta wszelkie prace związane z wykonaniem budowli ochronnej są realizowane w pełnej dyskrecji, a takie elementy budynku jak wejście, wyjście ewakuacyjne, elementy systemu wentylacji mogą zostać ukryte i stają się niewidoczne dla osób trzecich.

Przedstawione materiały mają charakter poglądowy, przedstawiają tylko możliwości aranżacyjne inwestycji i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Copyright 2022 - Premium Digital. All Rights Reserved
envelopephone-handset