Budowa schronu: pozwolenie wkrótce nie będzie konieczne

16 listopada, 2022

Działania militarne w Ukrainie skłoniły rządzących do prac nad projektem noweli Prawa budowlanego zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Okazuje się, że wkrótce budowa schronu będzie o wiele prostsza pod względem prawnym niż kiedyś. Z czym to się wiąże? Czy pozwolenie na podziemną budowę nie będzie konieczne?

Schron bez konieczności uzyskania pozwolenia

Zgodnie z projektem z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ma być zwolniona budowa domu jednorodzinnego powyżej 70 mkw. oraz budowa schronu przydomowego i przydomowych ukryć doraźnych o powierzchni zabudowy do 35 mkw. Pozostaną jednak objęte geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z art. 43 ust. 1aa ustawy. Fakt przystąpienia do takich prac trzeba będzie jedynie zgłosić w miejscowym starostwie lub urzędzie miasta.

Nowela wprowadza też zmiany w definicji schronu i określa, czym jest bezpieczne schronienie doraźne.

 • Przydomowy schron, czyli wolnostojąca budowla ochronna, która zapewni zamknięte i hermetyczne warunki do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego przed skutkami założonych zagrożeń. Musi znajdować się pod ziemią lub być częściowo zagłębiona w gruncie i zlokalizowana w całości na terenie działki.
 • Przydomowe ukrycie doraźne, czyli wolnostojąca budowla ochronna, która w założeniu ma spełniać  zadanie podobne do schronu, ale w przeciwieństwie do niego ma niehermetyczną konstrukcję, więc nie chroni przed skażeniem.

W nowelizacji znalazły się także zmiany dotyczące prowadzenia dziennika budowy. W przypadku obiektów, które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, jego papierowa wersja będzie wydawana do dnia 31 maja 2023 roku.

Co mówią obecne przepisy prawa budowlanego?

Jak dziś przebiega budowa schronu? Pozwolenie na przeprowadzenie robót budowlanych jest konieczne, jeśli budowla ochronna ma być całkowicie zagłębiona w gruncie i przykryta metrami ziemi.Przy posadowieniu częściowo w gruncie, a częściowo w nasypie można spróbować budowy na podstawie zgłoszenia.Czas uzyskania decyzji trwa 30 dni, a w szczególnych przypadkach może sięgnąć nawet 60 dni.

Obecnie jedynym aktem urzędowym, który określa wymagania techniczne dla schronów i ukryć są „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budowle ochronne”. Zostały ustanowione przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

Zapowiadane uproszczenie i przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego

Zniesienie konieczności uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych przy stawianiu schronu spowoduje, że praktycznie każdy inwestor będzie mógł mieć na działce bunkier na własne potrzeby. Wystarczy zadbać, by schron miał powierzchnię do 35 mkw. i można go stawiać na podstawie uproszczonej procedury. To zdecydowanie skróci czas samej budowy przydomowych schronów.

Obowiązek ustanowienia kierownika budowy

Trzeba pamiętać, że nadal obowiązkowe będzie ustanowienie kierownika budowy. Przy całej rozpiętości konstrukcji, gdzie usytuowanie jest często do 5 m poniżej terenu oraz wymogach projektowych ścian i stropu, niezbędny jest nadzór specjalisty.Kierownik budowy, któremu nie brakuje odpowiedniego doświadczenia, zadba o prawidłowe przeprowadzenie całego procesu budowlanego. W szczególności dopilnuje, żeby wszystkie elementy budowli były wykonane tak, jak wskazuje projekt.

Jak zbudować przydomowy schron?

Budowę schronu można rozpocząć, gdy dysponuje się odpowiednim terenem, budżetem i powierzy inwestycję komuś, kto się na tym zna. Korzystając z pomocy wyspecjalizowanego wykonawcy takiego jak firma Villar, zyskuje się pewność, że postawione budynki zapewnią bezpieczeństwo i komfort ich użytkowania. Póki co prawo budowlane nie ułatwia całego procesu uzyskania decyzji, pozwoleń i odbiorów. Dlatego z odpowiednią firmą łatwiej przejść całą tę żmudną ścieżkę.

Ponieważ mamy wiedzę z zakresu prawa budowlanego i wiemy, jak od początku do końca powinna przebiegać budowa, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom m.in.

 • pomoc w procesie uzyskania pozwolenia na budowę;
 • opracowanie projektu budowy schronu;
 • właściwe usytuowanie schronu na działce;
 • przeprowadzenie badań geologicznych (są niezbędne) – wiąże się z tym odpowiednia głębokość zagłębienia budowli w gruncie;
 • utrzymanie wymaganej odległości od innych budynków;
 • wykorzystanie wytrzymałych materiałów budowlanych;
 • zabezpieczenie schronu przed zalaniem wodą na obszarach możliwych podtopień;
 • pełną zgodność z projektem;
 • wyposażenie w elementy niezbędne i dodatkowe na życzenie inwestora (odnawialne źródła energii, dodatkowe pomieszczenia np. na hobby czy skarbiec, zasilanie awaryjne, bezodpływowy zbiornik na ścieki, zaawansowane systemy filtracji i magazynowania wody itp.).

Na tę chwilę nowe przepisy prawne jeszcze nie obowiązują, ale możecie Państwo liczyć na wsparcie naszych ekspertów. Firma Villar nie tylko profesjonalnie zajmie się budową schronu, ale zadba także o formalności. Standardowo pomagamy przejść żmudną ścieżkę uzyskania decyzji, zgłoszeń, pozwoleń i odbiorów.

Copyright 2022 - Premium Digital. All Rights Reserved
envelopephone-handset